Tájékoztatás az általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásról

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába az alábbiak szerint tudják tankötelessé vált gyermeküket beíratni:

 Beíratás időpontja: 2021. április 15-16. (csütörtök és péntek)

A beíratás történhet:

  1. Személyes megjelenéssel – mindkét napon 8:00 és 19:00 óra között

Ebben az esetben a 280-130-as telefonszámon tudnak előre időpontot foglalni

április 7-től 8:00 és 15:00 óra között.

Vagy

  1. A Kréta rendszer megfelelő felületének kitöltésével.

A beíratáshoz szükséges kitöltendő nyilatkozatok:

(A dokumentumok a linkre kattintva letölthetőek.)

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Nyilatkozat az etika vagy a hit- és erkölcstan oktatásról

Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 

▪ A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a születési anyakönyvi kivonat nem kötelező, de ajánlott)

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

▪ Szülő / gondviselő személyi azonosító igazolványa és lakcím kártyája

▪ Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetében a szakértői bizottság szakvéleménye

▪ Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermek esetében a szakértői bizottság szakvéleménye

▪ Nem magyar állampolgár esetén tartózkodási engedély vagy regisztrációs lap

 

Kóny, 2021. március 30.

 

Lukácsné Rajczi Zsuzsanna

intézményvezető