Beiskolázás

„Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell.”

(Marlo Morgan)

Intézményi közösségünk vallja, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. A tehetséggondozás feladatát kiemelten kezeljük.
- Érdeklődő tanulóink természetbúvár, rajz, honismeret, furulya, nyelvművelő, német és angol szakkörökön bővíthetik tudásukat.
- Minden tanuló számára biztosítjuk a sportolás lehetőségét a kötelező testnevelés órákon kívül is: diákjaink körében rendkívül népszerű a diáksportkör, a labdarúgás és a kézilabda. Iskolánk csapatai sikeresen vesznek részt a különböző sportrendezvényeken.
- Nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre. Intézményünkben énekkar és furulyaszakkör is működik. A csornai zeneiskola pedagógusai szolfézs oktatásban, valamint hangszeres képzésben részesítik érdeklődő tanulóinkat.
- A táncoslábú gyerekek néptáncoktatásban vehetnek részt alsó- és felső tagozaton, felléphetnek az iskolai és a falusi rendezvényeken.

Rendezvényeink közül kiemelkedő számú a mozgáshoz, sporthoz és a környezettudatos életmódhoz köthető témájú program.
Pedagógiai hitvallásunk, hogy valamennyi diák olyan tanulási környezetben nevelkedjen, amely felkészíti őt az önálló ismeretszerzésre, megerősíti a számára legeredményesebb elsajátítási út alkalmazásában, és képes felelőssé tenni saját tanulásáért.
Korunk kihívásaira az iskolának fel kell készülnie. A folyamatos és egyre gyorsuló változásokhoz való alkalmazkodást kell megtanulnia és megtanítania.

Az alsó tagozatos tanító nénik 1-4. osztályig nevelik tanítványaikat. Az oktatás-nevelés egész napos rendszerben
folyik. A felső tagozaton 5-8. osztályig kíséri a tanulókat egy osztályfőnök, de a tanítás már szaktanári
rendszerben történik.
Figyelünk a gyengébben haladók felzárkóztatására és a tehetségek kibontakoztatására is. Alsó és felső
tagozaton is felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tarunk.
A délutáni felkészülést napközis és tanulószobai csoportokban segítjük.
Nyaranta táborozási lehetőségeket kínálunk: két héten keresztül pedagógusaink által szervezett
programokon vehetnek részt diákjaink.

Szeretnénk elérni, hogy a hozzánk járó gyermekek minél több sikerélményhez és tudáshoz jussanak egy biztonságot, nyugodt, derűs légkört adó intézményben.

„ A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.”
/kínai közmondás/

Mi ezt az ajtót szeretettel kinyitottuk, és reméljük, hogy Önök és gyermekeik belépnek rajta.