A DEÁK FERENC ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTVÁNYUNK


„A Deák Ferenc Iskola Diákjaiért Alapítvány” 2007 óta működik. Célja intézményünk célkitűzéseinek támogatása, a jó képességű gyermekek számára mind tárgyi, mind személyi feltételek biztosításával lehetővé tenni, hogy a jobb körülmények között, szélesebb ismeretanyagot sajátíthassanak el, így különösen célja az alapítványnak:

 • a tanulók ismeretgyarapításának elősegítése
 • a gyermekek sport és szabadidős tevékenységének elősegítése: mind tárgyi eszközök beszerzésével, mind rendezvények, így táborok, fesztiválok, versenyek szervezésével
 • a minőségi nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek biztosítása: kiadványok, oktatási segédanyagok, technikai berendezések beszerzésével
 • az oktatásban eredményesen résztvevő tanulók és felkészítő pedagógusaik részére teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszert alakít ki
  • a tehetséges tanulók képzésének elősegítését szolgáló ösztöndíjak pályázati úton való folyamatos biztosításával
  • a kiemelkedően teljesítő tanulók jutalmazásával és az ő felkészítésükben résztvevő tanárok munkájának elismerésével
  • tanulók részére pályázatok meghirdetésével és díjazásával
 • a térség hasonló intézményei közötti szakmai kapcsolatteremtést és kapcsolattartást szervez
 • nemzetközi és hazai iskolák közötti programokban való részvétel támogatása
 • az alapítvány kapcsolatot tart más alapítványokkal és társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, gazdasági társaságokkal
 • az iskola volt és jelenlegi tanulói általi ifjúsági klub működésének és programjainak támogatása
 • a gyermekek művészeti tevékenységének az elősegítése, támogatása (pl. néptánc oktatás, rendezvények szerevezése stb.)
 • a természetes és az épített környezet védelmére való nevelés, oktatás és az ezzel kapcsolatos programok, rendezvények szervezése

 

 Az alapítvány székhelye: 9144 Kóny Béke utca 1.

 Adószáma: 18985287-1-08

 

Tisztelettel kérjük, támogassa iskolánkat személyi jövedelemadója 1%-ával!

Felajánlását tanáraink és diákjaink nevében hálásan köszönjük!