AMI

         

Néptánc tanszak

„A tánc olyan vers, amelynek a mozdulatok a szavai."

Intézményünkben jelenleg két csoportban történik a néptánc oktatása, Póczik Zoltán okleveles néptáncoktató vezetésével. Alsó és felső tagozaton egyaránt heti két délután sajátíthatják el diákjaink a néptánc alapjait.

A tanulók megismerkednek az életkoruknak és képességeiknek megfelelő népi játékokkal, egy-egy tájegység motívumkincsével. A foglalkozásokon játékos formában tanulják meg a magyar néptánc alapjait. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek fejlesztésére is, hisz népi játék, és néptánc közben nagyon sok egyéb készsége, képessége fejlődik a táncosoknak. Ilyen például a térérzékelés, testtudat, mozgáskoordináció, finom- és nagymozgások, ritmusérzék, társas viselkedés, beszédkészség, helyesírás.

A folklórismeret órákon a gyermekek megismerkednek hazánk tájegységeivel, azok jellemző hagyományaival, nemzeti és egyházi ünnepeinkkel, a hozzájuk kötődő népszokásokkal, az emberi élet jelentős eseményeivel, a magyar népművészet változatos formáival.

A félévet és az év végét a tanult koreográfiákat bemutató vizsgával zárjuk. A tanév során végzett munkájukról a táncosok művészeti iskolás bizonyítványt kapnak.

Rendszeresen fellépnek csoportjaink az iskola és a település által szervezett ünnepi műsorokon, rendezvényeken, szívesen teszünk eleget minden felkérésnek.