Nemzeti Összetartozás Napja

“Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen.”

A Wass Albert idézet jól tükrözi a 2010-ben elfogadott törvényt, amely a trianoni békeszerződés aláírásának dátumát nemzeti emléknappá tette. A törvény elfogadásával az Országgyűlés kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A Nemzeti Összetartozás Napján alsó tagozatos tanulóink Szarka Tamás: Kézfogás című dalával emlékeztek Trianon évfordulójára.